reklama

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - test sprawdzający 2009r.

Test sprawdzający dla szkół ponadgimnazjalnych.

Tagi dla tego testu: otwp ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej straż osp psp zosprp test ponadgimnazjalny

Podaj swoje imię:


W Ochotniczej Straży Pożarnej zwyczajne walne zebranie sprawozdawczo - wyborcze jest zwoływane raz na:

 • 3 lata;
 • 4 lata;
 • 5 lat.

Do unieruchomienia złamań, podejrzeń złamań oraz zwichnięć realizowanych przez strażaków służą:

 • szyna pneumatyczna BERGERA;
 • szyna typu Kramera;
 • chusta trójkątna SZANCA.

Przy zwichnięciu w stawie barkowym wykonujemy następujące czynności ratownicze:

 • unieruchamiamy w pozycji zastanej;
 • nastawiamu na miejscu zdarzenia;
 • unieruchamiamy w pozycji fizjologicznej.

Jedna ze szkól podoficerskich ma swoją siedzibę w:

 • Nisku;
 • Bydgoszczy;
 • Warszawie.

Sprzętem określanym jako armatura wodna jest:

 • gaśnica wodno - pianowa;
 • pływak;
 • hydronetka.

W czasie sztafety pożarniczej rozgrywanej podczas zawodów OSP zawodnik nie wykonuje:

 • skoku przez rów o szerokości 2 m;
 • slalomu między trzema tyczkami;
 • budowy lini ssawnej.

Podczas ewakuacji wór ratowniczy posłuży do:

 • wynoszenia w nim cennych przedmiotów;
 • ratowania ludzi z wysokości do 20 m;
 • wtłaczania środków gaśniczych na drogi ewakuacyjne.

Budynek średniowysoki to bydynek:

 • powyżej 15 m do 25 m wysokości;
 • powyżej 12 m do 25 m lub mieszkalne do wysokości 9 kondygnacji włącznie;
 • powyżej 10 m do 20 m lub mieszkalne do wysokości 9 pięter włącznie.

Garażowanie pojazdów silnikowych np. w stodole jest:

 • zawsze zabronione;
 • dozwolone jeśli opróżniono zbiornik paliwa i odłączono na stałe akumulator;
 • dozwolone jeśli ten obiekt jest wyposażony w podręczny sprzęt gaśniczy.

Drzwi pomieszczeń należy wyposażać w urządzenia przeciwpaniczne gdy w pomieszczeniach może przebywać jednocześnie więcej niż

 • 100 osób;
 • 200 osób;
 • 300 osób

Na stacji paliw pracownik posiadający odpowiednie kwalifikacje może:

 • napełnić gazem butlę o masie 11 kg;
 • napełnić gazem tylko butle o masie poniżej 11 kg;
 • nie może napełniać gazem żadnych butli.

Przy ustawieniu stogu siana obok drewnianej stodoły musi być zachowana między nimi minimalna odległość wynosząca:

 • 20 m
 • 30 m
 • 50 m

Drzwi stanowiące wyjście ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

 • w których może przebywać ponad 40 osób;
 • magazynowych o powierzchni ponad 200 m2;
 • w których może przebywać 5 osób o ograniczonej zdolności poruszania się.

W obrębie pożaru ciepło rozchodzi się dzięki zjawisku:

 • dyfuzji;
 • rozszerzalności ciał stałych;
 • promieniowania, konwekcji i przewodnictwa cieplnego.

Przewód oddechowy zbiornika magazynowego w stacji paliw powinien być wyprowadzony na wysokość nad powierzchnię terenu minimum

 • 4 m
 • 6 m
 • 8 m

Ile lat powinna mieć dziewczyna starająca się o wstąpienie do MDP ?

 • 10
 • 12
 • 15

W walce z pożarami wyróżniamy dwie podstawowe formy - są to:

 • Natarcie i obrona;
 • Atak i kontratak;
 • Atak i obrona.

Kto nadzoruje działanie Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego ?

 • Minister Spraw Wewnętrznycj i Administracji;
 • Komendant Główny PSP;
 • Szef Obrony Cywilnej.

Samochód specjalny dowodzenia i łączności oznaczymy skrótem:

 • SdiŁ;
 • SDł;
 • SDIŁ

Jaka minimalna liczba członków musi zebrać się aby założyć Ochotniczą Straż Pożarną ?

 • 10
 • 15
 • 20

W czasie występowania dużego zagrożenia pożarowego okresowy zakaz wstępu do Lasów Państwowych wprowadza:

 • Nadleśniczy;
 • Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej;
 • Starosta powiatu.

Inopur to:

 • ciężki topór strażacki zwany dawniej saganem;
 • wielofunkcyjne narzędzie ratownicze do działań w ratownictwie drogowym;
 • takie narzędzie nie jest używane w PSP.Komentarze

....... 11 kwietnia 2016
Kto jedzie na wojewodzkie ???
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
Kamil20
Kamil19
Kamil15
Kamil15
Kamil14
Maksymalnie do zdobycia 22
Wszystkie odpowiedzi 12
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy