reklama

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - test sprawdzający 2007r.

Test sprawdzający dla szkół ponadgimnazjalnych.

Tagi dla tego testu: otwp ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej straż osp psp zosprp test ponadgimnazjalny

Podaj swoje imię:


Kto powołuje Komendanta Głównego PSP ?

 • Prezydent RP na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych;
 • Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • Minister Spraw Wewnętrznych.

Koszty utrzymania, wyposarzenia i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych ponosi:

 • Gmina;
 • Sejmik Samorządowy;
 • Komenda Powiatowa PSP.

Państwowa Straż Pożarna została powołana z dniem:

 • 24 sierpnia 1991r.
 • 1 lipca 1992r.
 • 3 listopada 1992r.

Zarząd Główny Związku OSP RP tworzą:

 • Przedstawiciele Zarządów Jednostek OSP;
 • Przedstawiciele Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP;
 • Przedstawiciele Zarządów Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP.

Praktyczna wysokość ssania wynosi:

 • 10 m
 • 5 m
 • 7,5 m

Zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych gazem nalezy usuwać:

 • co najmniej raz w roku;
 • co najmniej dwa razy w roku;
 • co najmniej cztery razy w roku.

CUG to ubrania:

 • nurka;
 • żaroodporne;
 • przeciwchemiczne.

Zwiększenie wydatku przez układ dwóch motopomp możliwe jest w przypadku ich połączenia:

 • równoległego;
 • szeregowego;
 • mieszanego.

Literka "X" w górnym rzędzie na tablicy ostrzegawczej stosowanej w drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych, oznacza

 • występowanie promieniowania X;
 • środek gaśniczy znajdujący się pod stałym ciśnieniem;
 • absolutny zakaz kontaktu materiału z wodą.

Podstawowym składnikiem gazu ziemnego jest:

 • metan;
 • azot;
 • propan - butan

Dolna granica wybuchowości odnosi się do:

 • materiałów palnych;
 • gazów palnych;
 • cieczy palnych.

Jaka powinna być najmniejsza szerokość użytkowa biegu schodów wewnętrznych w budynku szkoły ?

 • 1,0 m
 • 1,4 m
 • 1,2 m

Urządzeniem umożliwiającym wypompowanie wody z piwnicy jest:

 • smok ssawny;
 • zasysacz liniowy;
 • inżektor.

Podchorąży to uczeń szkoły:

 • Oficerskiej;
 • Aspiranckiej;
 • Podoficerskiej.

Na jaki kolor może być pomalowana butla z propanem - butanem:

 • niebieski;
 • czerwony;
 • biało - żółty.

Kto mianuje strażaka na stanowisko w jednostce ratowniczo - gaśniczej PSP ?

 • Komendant Powiatowy PSP;
 • Dowódca jednostki ratowniczo - gaśniczej;
 • Komendant Wojewódzki PSP.

Związek powierzchniowo - czynny dodany do wody powoduje:

 • podwyższenie napięcia powierzchniowego;
 • zmniejszenie napięcia powierzchniowego;
 • nie powoduje zmian napięcia powierzchniowego.

Do jakiej kategorii zagrożenia ludzi należy zakwalifikować budynki przeznaczone do użytku ludzi o ogr. zdoln. poruszania się?

 • ZL I
 • ZL III
 • ZL II

Wysokość poziomych dróg ewakuacyjnych nie może być mniejsza niż:

 • 2,0 m
 • 2,2 m
 • 2,1 m

Geometryczna wysokość podnoszenia to:

 • suma geometrycznej wysokości ssania i tłoczenia, wyrażona w metrach;
 • suma geometrycznej wysokości ssania i tłoczenia, wyrażona w litrach;
 • suma geometrycznej wysokości ssania wyrażona w metrach.

Czujka jonizacyjna to:

 • element urządzenia pomiarowego stężenia gazów;
 • detektor podczerwieni;
 • element sygnalizacji pożaru.

Stałym zakazem wstępu objęte są lasy:

 • stanowiące obszar nadgraniczny RP;
 • o wysokości nie przekraczającej 2 m;
 • o powierzchni ponad 10 000 ha.

Gdzie mieści się siedziba Zarządu Głównego Inżynierów i Techników Pożarnictwa ?

 • Gdańsk;
 • Warszawa;
 • Józefów koło Warszawy.

Elementy nie rozprzestrzeniające ognia są to elementy budowlane wykonane z materiałów:

 • niepalnych i niezapalnych;
 • trudno zapalnych;
 • łatwo palnych.

Decyzję pokontrolną nakazują usunięcie nieprawidłowości wydaje:

 • Komendant Powiatowy PSP;
 • Komendant Wojewódzki PSP;
 • Nie ma takiego dokumentu.

Sorbent to:

 • preparat do czyszczenia zbiorników przeciwpożarowych;
 • środek pianotwórczy;
 • substancja używana do zbierania np. oleju z powierzchni jezdni lub wody.

Jaki czynnik roboczy powoduje działanie rozpieraczy i nożyc firmy LUKAS ?

 • powietrze;
 • olej hydrauliczny;
 • przekładnia mechaniczna.

Skrót DGW oznacza:

 • Dolna Granica Wybuchowości;
 • Duży Górny Wentylator;
 • Dozownik Gaśniczo - Wodny

Wartość pięciominutowa to parametr charakteryzujący:

 • czas wyjazdu do akcji;
 • działania taktyczne;
 • pianę gaśniczą.

Używanie otwartego ognia i palenie tytoniu jest zabronione:

 • w miejscach występowania budynków o konstrukcji palnej,
 • w miejscu występowania materiałów pożarowo niebezpiecznych;
 • na zapasowych drogach ewakuacyjnych.
Najlepsze odpowiedzi
ffS17
Maksymalnie do zdobycia 30
Wszystkie odpowiedzi 1
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne