reklama

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - test sprawdzający 2010r.

Test sprawdzający dla szkół ponadgimnazjalnych.

Tagi dla tego testu: otwp ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej straż osp psp zosprp test ponadgimnazjalny

Podaj swoje imię:


Kto powołuje Komendanta Głównego PSP ?

 • Prezydent RP na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych;
 • Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych;
 • Minister Spraw Wewnętrznych.

Koszty utrzymania, wyposażania i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych ponosi:

 • Gmina;
 • Sejmik Samorządowy;
 • Komenda Powiatowa PSP - ze środków KSRG.

Państwowa Straż Pożarna została powołana z dniem:

 • 24 sierpnia 1991r.
 • 1 lipca 1992r.
 • 3 listopada 1992r.

Zarząd Główny Związku OSP RP tworzą:

 • Przedstawiciele Zarządów Jednostek OSP;
 • Przedstawiciele Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP;
 • Przedstawiciele Zarządów Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP.

Wysokość drabiny D10W wynosi:

 • 5m
 • 10m
 • 10m + 1m nad budynkiem

Zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych gazem należy usuwać:

 • Co najmniej raz w roku;
 • Co najmniej dwa razy w roku;
 • Co najmniej cztery razy w roku.

CUG to ubrania:

 • Nurka;
 • Żaroodporne;
 • Przeciwchemiczne.

Zwiększenie wydatku przez układ dwóch motopomp możliwe jest w przypadku ich połączenia:

 • Równoległego;
 • Szeregowego;
 • Mieszanego.

Literka "X" w górnym rzędzie na tablicy ostrzegawczej stosowanej w drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych, oznacza

 • Występowanie promieniowania X;
 • Środek gaśniczy znajdujący się pod stałym ciśnieniem;
 • Absolutny zakaz kontaktu materiału z wodą.

Podstawowym składnikiem gazu ziemnego jest:

 • Metan;
 • Azot;
 • Propan-butan.

Dolna granica wybuchowości odnosi się do:

 • Materiałów palnych;
 • Gazów palnych;
 • Cieczy palnych.

Jaka powinna być najmniejsza szerokość użytkowego biegu schodów wewnętrznych w budynku szkoły:

 • 1,0 m
 • 1,4 m
 • 1,2 m

Urządzeniem umożliwiającym wypompowanie wody z piwnicy jest:

 • Ssawna nakładka piwniczna;
 • Zasysacz liniowy;
 • Inżektor.

Podchorąży to uczeń szkoły:

 • Oficerskiej;
 • Aspiranckiej;
 • Podoficerskiej.

Na jaki kolor nie może być pomalowana butla z propanem - butanem ?

 • Niebieski;
 • Czerwony;
 • Biało - Żółty.

Kto mianuje strażaka na stanowisko w jednostce ratowniczo - gaśniczej PSP ?

 • Komendant Powiatowy PSP;
 • Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP;
 • Komendant Wojewódzki PSP.

Związek powierzchniowo - czynny dodany do wody powoduje:

 • Podwyższenie napięcia powierzchniowego;
 • Zmniejszenie napięcia powierzchniowego;
 • Nie powoduje zmian napięcia powierzchniowego.

Do jakiej kategorii zagrożenia ludzi należy zakwalifikować budynki przeznaczone do użytku ludzi o ogr. zdoln. poruszania się?

 • ZL I
 • ZL III
 • ZL II

Geometryczna wysokość podnoszenia to:

 • Suma geometrycznej wysokości ssania i tłoczenia, wyrażona w metrach;
 • Suma geometrycznej wysokości ssania i tłoczenia, wyrażona w litrach;
 • Suma geometrycznej wysokości ssania wyrażona w metrach.

Czujka jonizacyjna to:

 • Element urządzenia pomiarowego stężenia gazów;
 • Detektor podczerwieni;
 • Element sygnalizacji pożaru.Komentarze

Kasia 15 marca 2016
prawda
Szymon 21 marca 2013
Pytanie 14 jest błędne. Podchorąży nie jest uczniem
szkoły aspirantów. Uczniem szkoły aspirantów jest
kadet. Podchorąży to uczeń szkoły podoficerskiej.
ss 09 lutego 2013
haha
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
Kamil19
Kamil16
adaś16
nbn16
Marta16
Maksymalnie do zdobycia 20
Wszystkie odpowiedzi 54
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy