reklama

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - test sprawdzający 2010r.

Test sprawdzający dla szkół ponadgimnazjalnych.

Tagi dla tego testu: otwp ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej straż osp psp zosprp test ponadgimnazjalny

Podaj swoje imię:


Kto powołuje Komendanta Głównego PSP ?

 • Prezydent RP na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych;
 • Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych;
 • Minister Spraw Wewnętrznych.

Koszty utrzymania, wyposażania i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczych Straży Pożarnych ponosi:

 • Gmina;
 • Sejmik Samorządowy;
 • Komenda Powiatowa PSP - ze środków KSRG.

Państwowa Straż Pożarna została powołana z dniem:

 • 24 sierpnia 1991r.
 • 1 lipca 1992r.
 • 3 listopada 1992r.

Zarząd Główny Związku OSP RP tworzą:

 • Przedstawiciele Zarządów Jednostek OSP;
 • Przedstawiciele Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP;
 • Przedstawiciele Zarządów Oddziałów Wojewódzkich ZOSP RP.

Wysokość drabiny D10W wynosi:

 • 5m
 • 10m
 • 10m + 1m nad budynkiem

Zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych gazem należy usuwać:

 • Co najmniej raz w roku;
 • Co najmniej dwa razy w roku;
 • Co najmniej cztery razy w roku.

CUG to ubrania:

 • Nurka;
 • Żaroodporne;
 • Przeciwchemiczne.

Zwiększenie wydatku przez układ dwóch motopomp możliwe jest w przypadku ich połączenia:

 • Równoległego;
 • Szeregowego;
 • Mieszanego.

Literka "X" w górnym rzędzie na tablicy ostrzegawczej stosowanej w drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych, oznacza

 • Występowanie promieniowania X;
 • Środek gaśniczy znajdujący się pod stałym ciśnieniem;
 • Absolutny zakaz kontaktu materiału z wodą.

Podstawowym składnikiem gazu ziemnego jest:

 • Metan;
 • Azot;
 • Propan-butan.

Dolna granica wybuchowości odnosi się do:

 • Materiałów palnych;
 • Gazów palnych;
 • Cieczy palnych.

Jaka powinna być najmniejsza szerokość użytkowego biegu schodów wewnętrznych w budynku szkoły:

 • 1,0 m
 • 1,4 m
 • 1,2 m

Urządzeniem umożliwiającym wypompowanie wody z piwnicy jest:

 • Ssawna nakładka piwniczna;
 • Zasysacz liniowy;
 • Inżektor.

Podchorąży to uczeń szkoły:

 • Oficerskiej;
 • Aspiranckiej;
 • Podoficerskiej.

Na jaki kolor nie może być pomalowana butla z propanem - butanem ?

 • Niebieski;
 • Czerwony;
 • Biało - Żółty.

Kto mianuje strażaka na stanowisko w jednostce ratowniczo - gaśniczej PSP ?

 • Komendant Powiatowy PSP;
 • Dowódca Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej PSP;
 • Komendant Wojewódzki PSP.

Związek powierzchniowo - czynny dodany do wody powoduje:

 • Podwyższenie napięcia powierzchniowego;
 • Zmniejszenie napięcia powierzchniowego;
 • Nie powoduje zmian napięcia powierzchniowego.

Do jakiej kategorii zagrożenia ludzi należy zakwalifikować budynki przeznaczone do użytku ludzi o ogr. zdoln. poruszania się?

 • ZL I
 • ZL III
 • ZL II

Geometryczna wysokość podnoszenia to:

 • Suma geometrycznej wysokości ssania i tłoczenia, wyrażona w metrach;
 • Suma geometrycznej wysokości ssania i tłoczenia, wyrażona w litrach;
 • Suma geometrycznej wysokości ssania wyrażona w metrach.

Czujka jonizacyjna to:

 • Element urządzenia pomiarowego stężenia gazów;
 • Detektor podczerwieni;
 • Element sygnalizacji pożaru.
Najlepsze odpowiedzi
Maurycy19
Maurycy18
Maurycy17
Maurycy12
Milena11
Maksymalnie do zdobycia 20
Wszystkie odpowiedzi 8
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne