reklama

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - test sprawdzający 2008r.

Test sprawdzający dla szkół ponadgimnazjalnych.

Tagi dla tego testu: otwp ogólnopolski turniej wiedzy pożarniczej straż osp psp zosprp test ponadgimnazjalny

Podaj swoje imię:


Jeżeli konieczne jest unieruchomienie złamanej kończyny, to należy unieruchomić:

 • wyłącznie najbliższy złamaniu staw;
 • jedynie samo miejsce złamania;
 • miejsce złamania i najbliższe stawy.

Co oznacza skrót SITP:

 • Szkoła Instruktorów Techniki Pożarnictwa;
 • Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa;
 • Służby Interwencyjne Taktyki Pożarniczej.

Pianę ciężką wytwarzamy przy pomocy:

 • agregatu piany ciężkiej (APC)
 • generatora pianowego (GP)
 • prądownicy pianowej (PP)

Ile nasad tłocznych posiada typowy samochód GBA 2,5/16 Jelcz 005 ?

 • 1
 • 2
 • 4

Aby zaistniał proces palenia się materiałów potrzebne są:

 • tlen, wodór, drewno;
 • materiał palny, dwutlenek węgla;
 • materiał palny, tlen, ciepło.

Zaczadzenie następuje na skutek działania:

 • tlenku węgla;
 • nadmiaru tlenu w czadnicy;
 • dwutlenku węgla.

Wymagania przeciwpożarowe dla pracowników i osób przebywających w szkole zawarte powinny być w:

 • instrukcji szkolnej;
 • instrukcji bezpieczeństwa pożarowego;
 • instrukcji pracy i płacy w szkole dla pracowników.

Drabina D10W wysuwa się maksymalnie na wysokość:

 • 11,5 m + wysuw W = 10 m
 • 10 m
 • 15 m

Koszty zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP ponosi:

 • Komenda Powiatowa PSP;
 • Zarząd Miejski Związku OSP;
 • Gmina.

Jednostką organizacyjną Państwowej Straży Pożarnej jest:

 • Jednostka Ratowniczo - Gaśnicza Państwowej Straży Pożarnej;
 • Komenda Regionalna Państwowej Straży Pożarnej;
 • Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach.

Jak zachowuje się gaz propan - butan w stosunku do powietrza:

 • zalega w dołach nisko przy ziemi;
 • unosi się w górę;
 • roznosi się równomiernie we wszystkich kierunkach.

Niebezpieczeństwo wybuchu stwarza mieszanka:

 • tlenowo - azotowa;
 • dwutlenku węgla - tlenu;
 • acetylenu - tlenu

Co oznacza skrót GLBAM 0,4/8+8

 • samochód gaśniczy, lekki ze zbiornikiem na wodę o poj. 0,4 m3, wyposarzony w autopompę i motopompę o wyd. po 800l/min
 • ciężki samochód specjalny z agreg. pianowym o wyd. 0,4m3/min piany oraz motopompą o wyd. 8hl/min + 8l zapasu środka pianotw.
 • generator piany lekkiej o wydajności 40 k3 i pokryciu terenu na pow. 8 na 8 ha.

Najwyższym stopniem oficerskim w straży pożarnej jest:

 • brygadier;
 • generał brygadier;
 • generalny aspirant sztabowy.

Środkiem gaśniczym w gaśnicy śniegowej jest:

 • woda szronowa (sprężona w postaci śniegu);
 • dwutlenek węgla;
 • woda ze śnieżnym środkiem pianowym.

Co oznacza skrót PSK:

 • Rejon Stacjonowania - Powiatowych Sił Kierowania;
 • Powiatowe Stanowisko Kierowania;
 • Powiatowy Sztab Kierowniczy.

Czynności Kontrolno Rozpoznawcze z zakresu ochrony przeciwpożarowej prowadzą:

 • uprawnieni strażacy PSP;
 • uprawnieni strażacy OSP;
 • uprawnieni pracownicy straży zawodowych.

Urządzeniem umożliwiającym zmieszanie wody ze środkiem pianotwórczym jest:

 • wysysacz;
 • zasysacz liniowy;
 • smoczek mieszający.

Z ilu osób składa się regulaminowa obsada samochodu GCBA 6/32 Jelcz 004 ?

 • 8 osób;
 • 5 osób;
 • 4 osób.

Ubranie gazoszczelne służy do:

 • ochrony ratownika podczas akcji ratowniczej z udziałem materiałów toksycznych;
 • ochrony strażaka podczas działań w wysokiej temperaturze;
 • ochrony ratownika podczas nurkowania w zbiornikach z materiałami toksycznymi.

Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:

 • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji;
 • Prezydent RP na wniosek Prezesa Rady Ministrów;
 • Prezes Rady Ministrów na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Klasa odporności ogniowej dotyczy:

 • elementów budynku;
 • budynku;
 • oddzieleń przeciwpożarowych budynku.

Eksplozymetr służy do:

 • pomiaru stężeń gazu i par cieczy w powietrzu;
 • tłumienia fali detonacyjnej;
 • pomiaru temperatury zapłonu.

Czujnik bezruchu to:

 • sprzęt ratowniczy przeznaczony dla poszkodowanych oczekujących na lekarza w bezruchu na noszach;
 • sprzęt osobisty ratownika służący do jego bezpieczeństwa w warunkach działań ratowniczych;
 • czujnik służący do określenia czy dany pojazd ratowniczy jest w ruchu w czasie akcji ratowniczo - gaśniczej.

W ranie poszkodowanego tkwi kawałek szkła. Jakie działania podejmiesz ?

 • usuniesz delikatnie szkło i założysz opatrunek uciskowy;
 • unieruchomisz szkło, a ranę zdezynfekujesz spirytusem;
 • unieruchomisz szkło, a ranę zabezpieczysz opatrunkiem osłaniającym.

Do czego służy klapa dymowa ?

 • do ograniczenia rozprzestrzeniania się dymu;
 • do ograniczenia rozprzestrzeniania się ognia;
 • do odprowadzania dymu i wysokiej temperatury podczas pożaru.

Symbol GS - 5X oznacza:

 • ubranie specjalne;
 • gaśnicę śniegową;
 • symbol nożyc i rozpieraczy hydraulicznych.

Rota to:

 • zespół 5 ratowników zdolnych do działań ratowniczo - gaśniczych
 • zespół 2 ratowników zdolnych do działań ratowniczo - gaśniczych
 • zespół 3 ratowników zdolnych do działań ratowniczo - gaśniczych

Za pomocą jakich urządzeń można ograniczyć rozprzestrzenianie się chmury gazowej:

 • wytwornicy pianowej;
 • lancy gaśniczej;
 • kurtyny wodnej.

Do czego służy wysysacz ?

 • do zassania środka pianotwórczego;
 • do wyssania powietrza z linii wężowej;
 • do wypompowywania wody.
Najlepsze odpowiedzi
Kornelia 14
monika13
Maksymalnie do zdobycia 30
Wszystkie odpowiedzi 2
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne