reklama

Przykładowe pytania do konkursu OTWP. Część 2 Kategoria Podstawówka

Maksymalna liczba punktów do zdobycia:30 pkt

Wszystkie odpowiedzi (500 najlepszych)


Najlepsze odpowiedzi
Antoni Lipski13
Antoni Lipski13
Antoni Lipski9
Agas9
Maksymalnie do zdobycia 30
Wszystkie odpowiedzi 4