reklama

prawo konstytucyjne

konstytucja, prawo, ustawa zasadnicza, poseł, senator, prezydent, premier, Trybunał Konstytucyjny

Tagi dla tego testu: zasadnicza, ustawa prawo, konstytucja, poseł,

Podaj swoje imię:


Według Konstytucji RP nauka jest obowiązkowa:

 • do 16 roku życia.
 • do 21 roku życia,
 • do 18 roku życia,

Umowa międzynarodowa, przekazująca organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy państ

 • bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów,
 • bezwzględną większością głosów.
 • większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów,

Bierne prawo wyborcze do Senatu RP ma obywatel polski, mający prawo do wybierania, który w dniu wyborów:

 • kończy 35 lat.
 • kończy 30 lat,
 • kończy 21 lat,

Najwyższa Izba Kontroli podlega:

 • Senatowi R.P.
 • Prezydentowi R.P.;
 • Sejmowi R.P.;

Rzecznik Praw Obywatelskich powoływany jest przez Sejm R.P. za zgodą Senatu R.P. na kadencję liczącą:

 • 7 lat.
 • 5 lat;
 • 3 lata

Mandatu posła nie można łączyć:

 • z mandatem senatora.
 • z funkcją sekretarza stanu,
 • z funkcją ministra,

Przepadek rzeczy może nastąpić:

 • tylko w trakcie stanów nadzwyczajnych.
 • tylko w przypadkach wskazanych w ustawie i tylko na mocy prawomocnego orzeczenia sądu,
 • tylko w przypadkach wskazanych w ustawie i tylko na mocy prawomocnego orzeczenia sądu lub prawomocnej decyzji administracyjne

Przewodniczącym Trybunału Stanu jest:

 • pierwszy Prezes Sądu Najwyższego;
 • wskazany przez Prezydenta RP jeden spośród członków Trybunału Stanu.
 • wybierany na pierwszym posiedzeniu Trybunału Stanu jeden spośród jego członków;

Inicjatywa ustawodawcza, zgodnie z Konstytucją R.P., przysługuje także grupie osób mających prawo wybierania do Sejmu, licząc

 • 100.000 osób.
 • 50.000 osób;
 • 10.000 osób;

O stanie wojny i zawarciu pokoju decyduje:

 • Zgromadzenie Narodowe.
 • Prezydent R.P.;
 • Sejm R.P.;

Ważność wyborów do Sejmu R.P. stwierdza:

 • Sąd Najwyższy.
 • Naczelny Sąd Administracyjny;
 • Trybunał Konstytucyjny;

Której z funkcji nie można łączyć z mandatem senatora R.P.

 • podsekretarza stanu w administracji rządowej.
 • członka Rady Ministrów;
 • sekretarza stanu w administracji rządowej;
Najlepsze odpowiedzi
Meg23
Jola23
Lusi23
Bartek23
Ass23
Maksymalnie do zdobycia 23
Wszystkie odpowiedzi 446
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne