reklama

Prawo karne skarbowe

przestępstwo, wykroczenie, czyn zabroniony, społeczna szkodliwość,

Tagi dla tego testu: wiedza, prawo, edukacja, testy

Podaj swoje imię:


Nie jest przestępstwem skarbowym, czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia, któreg

 • nie jest znaczna;
 • jest znikoma;
 • jest nieznaczna.

Według Kodeksu karnego skarbowego, kara pozbawienia wolności wymierzana jest:

 • w dniach, miesiącach i latach;
 • w tygodniach, miesiącach i latach;
 • tylko w miesiącach i latach.

Który z podanych niżej podmiotów nie jest stroną w sprawach o przestępstwa skarbowe:

 • pokrzywdzony;
 • interwenient;
 • oskarżyciel publiczny.

Osobą odpowiedzialną posiłkowo, zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego, może być:

 • tylko osoba fizyczna;
 • tylko osoba prawna;
 • C. osoba fizyczna i prawna a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

Zgodnie z Kodeksem karnym skarbowym, środkiem zabezpieczającym jest:

 • dobrowolne poddanie się odpowiedzialności;
 • pozbawienie praw publicznych;
 • umieszczenie w zakładzie psychiatrycznym.
Najlepsze odpowiedzi
monika12
iii12
Maciej12
Karo12
Maciej12
Maksymalnie do zdobycia 12
Wszystkie odpowiedzi 318
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne