reklama

Prawo o adwokaturze

adwokat, mecenas, palestra, obrońca,etyka adwokacka, toga

Tagi dla tego testu: adwokat, mecenas, palestra, obrońca,etyka adwokacka, toga

Podaj swoje imię:


Kadencja organów izb adwokackich wynosi:

 • 3 lata
 • 4 lata;
 • 5 lat.

Który z podanych niżej podmiotów, według ustawy – Prawo o adwokaturze, nie ma osobowości prawnej:

 • Wyższy Sąd Dyscyplinarny;
 • izba adwokacka;
 • zespół adwokacki.

Któremu z niżej podanych organów Naczelna Rada Adwokacka składa coroczne sprawozdanie:

 • Ministrowi Sprawiedliwości;
 • Sejmowi R.P.;
 • Prezydentowi R.P.

Organem izby adwokackiej nie jest:

 • prezydium okręgowej rady adwokackiej;
 • komisja rewizyjna;
 • sąd dyscyplinarny.

W skład Naczelnej Rady Adwokackiej wchodzą:

 • wyłącznie adwokaci wybrani przez okręgowe rady adwokackie;
 • tylko dziekani okręgowych rad adwokackich;
 • dziekani okręgowych rad adwokackich oraz adwokaci wybrani przez Krajowy Zjazd Adwokatury oraz prezes Naczelnej Rady Adwokacki

Według ustawy – Prawo o adwokaturze, do kompetencji Wyższej Komisji Rewizyjnej nie należy:

 • kontrola finansowa i gospodarcza Naczelnej Rady Adwokackiej;
 • kontrola finansowa i gospodarcza okręgowych rad adwokackich;
 • kontrola wykonania uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Sądy rejonowe tworzy:

 • Prezes Rady Ministrów w drodze zarządzenia;
 • Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia;
 • Rada Ministrów w drodze uchwały

Sądami dyscyplinarnymi w sprawach dyscyplinarnych sędziów są w pierwszej instancji:

 • sądy apelacyjne;
 • sądy okręgowe;
 • sądy rejonowe.

W której z niżej podanych spółek adwokat nie może wykonywać swojego zawodu:

 • cywilnej;
 • komandytowej;
 • z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych, adwokat składa ślubowanie przed:

 • Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej;
 • okręgową radą adwokacką;
 • dziekanem okręgowej rady adwokackiej.

Togę; urzędowy strój adwokata określa:

 • Minister Sprawiedliwości; rozporządzeniem;
 • Naczelna Rada Adwokacka; uchwałą;
 • Krajowy Zjazd Adwokatury ; uchwałą.

Według zbioru zasad etyki adwokackiej, adwokat może podjąć się zastępstwa strony w sprawie przeciwko innemu adwokatowi, a dot

 • prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej;
 • rzecznika dyscyplinarnego okręgowej rady adwokackiej;
 • okręgowej rady adwokackiej, której podlega.

Czy brak zapłaty przez adwokata składki korporacyjnej stanowi naruszenie zasad etyki zawodowej zawartych w zbiorze zasad etyk

 • tak w każdym przypadku
 • nie stanowi, choćby było zawinione;
 • tak, ale tylko wtedy gdy jest zawinione.
Najlepsze odpowiedzi
Fhh25
Beata25
Beata25
Fhh24
Beata23
Maksymalnie do zdobycia 25
Wszystkie odpowiedzi 34
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne