reklama

Prawo o adwokaturze

adwokat, mecenas, palestra, obrońca,etyka adwokacka, toga

Tagi dla tego testu: adwokat, mecenas, palestra, obrońca,etyka adwokacka, toga

Podaj swoje imię:


Kadencja organów izb adwokackich wynosi:

 • 3 lata
 • 4 lata;
 • 5 lat.

Który z podanych niżej podmiotów, według ustawy – Prawo o adwokaturze, nie ma osobowości prawnej:

 • Wyższy Sąd Dyscyplinarny;
 • izba adwokacka;
 • zespół adwokacki.

Któremu z niżej podanych organów Naczelna Rada Adwokacka składa coroczne sprawozdanie:

 • Ministrowi Sprawiedliwości;
 • Sejmowi R.P.;
 • Prezydentowi R.P.

Organem izby adwokackiej nie jest:

 • prezydium okręgowej rady adwokackiej;
 • komisja rewizyjna;
 • sąd dyscyplinarny.

W skład Naczelnej Rady Adwokackiej wchodzą:

 • wyłącznie adwokaci wybrani przez okręgowe rady adwokackie;
 • tylko dziekani okręgowych rad adwokackich;
 • dziekani okręgowych rad adwokackich oraz adwokaci wybrani przez Krajowy Zjazd Adwokatury oraz prezes Naczelnej Rady Adwokacki

Według ustawy – Prawo o adwokaturze, do kompetencji Wyższej Komisji Rewizyjnej nie należy:

 • kontrola finansowa i gospodarcza Naczelnej Rady Adwokackiej;
 • kontrola finansowa i gospodarcza okręgowych rad adwokackich;
 • kontrola wykonania uchwał Krajowego Zjazdu Adwokatury.

Sądy rejonowe tworzy:

 • Prezes Rady Ministrów w drodze zarządzenia;
 • Minister Sprawiedliwości w drodze rozporządzenia;
 • Rada Ministrów w drodze uchwały

Sądami dyscyplinarnymi w sprawach dyscyplinarnych sędziów są w pierwszej instancji:

 • sądy apelacyjne;
 • sądy okręgowe;
 • sądy rejonowe.

W której z niżej podanych spółek adwokat nie może wykonywać swojego zawodu:

 • cywilnej;
 • komandytowej;
 • z ograniczoną odpowiedzialnością.

Przed rozpoczęciem wykonywania czynności zawodowych, adwokat składa ślubowanie przed:

 • Prezesem Naczelnej Rady Adwokackiej;
 • okręgową radą adwokacką;
 • dziekanem okręgowej rady adwokackiej.

Togę; urzędowy strój adwokata określa:

 • Minister Sprawiedliwości; rozporządzeniem;
 • Naczelna Rada Adwokacka; uchwałą;
 • Krajowy Zjazd Adwokatury ; uchwałą.

Według zbioru zasad etyki adwokackiej, adwokat może podjąć się zastępstwa strony w sprawie przeciwko innemu adwokatowi, a dot

 • prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej;
 • rzecznika dyscyplinarnego okręgowej rady adwokackiej;
 • okręgowej rady adwokackiej, której podlega.

Czy brak zapłaty przez adwokata składki korporacyjnej stanowi naruszenie zasad etyki zawodowej zawartych w zbiorze zasad etyk

 • tak w każdym przypadku
 • nie stanowi, choćby było zawinione;
 • tak, ale tylko wtedy gdy jest zawinione.



Komentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
Km25
Angelika25
A24
Angelika24
Angelika23
Maksymalnie do zdobycia 25
Wszystkie odpowiedzi 35
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy