reklama

Trenuj przed egzaminem!

Trenuj przed egzaminem gimnazjalnym z KorkoMath! W każdym z pytań jest tylko jedna poprawna odpowiedź!

Tagi dla tego testu: matematyka gimnazjalny egzamin

Podaj swoje imię:


Bok kwadratu jest dłuższy o 10% od wysokości trapezu, którego suma podstaw wynosi 15 a pole 30. Pole tego kwadratu to:

 • 19,36
 • 4,84
 • 19,84
 • 4,36
 • 14,36

Rozwiązaniem równania: 25(x-1)(x+1)=(5x-3)(5x+2) jest:

 • -3,8
 • 2,8
 • 1,8
 • -2,8
 • 3,8

Suma liczb x i y to -2, a ich iloczyn jest równy -15. Który z układów pasuje do tego zadania?

 • x+y=-2, xy=-15
 • x+y=-2, x:y=-15
 • x+y = -15, xy=-2
 • x+y=-15, x:y=-2
 • x-y=-2,xy=-15

Który z punktów należy do wykresu funkcji y=2x-1?

 • (3,3)
 • (5,3)
 • (3,5)
 • (6,3)
 • (3,6)

Uzupełnij lukę, aby otrzymać prawdziwą równość: 3xy+12ab-13b+4ba +2b+___ = -4xy+16ab-11b

 • (-xy)
 • (-7xy)
 • 7xy
 • 4xy
 • (-4xy)

Kuba otrzymał z geografii następujące oceny:3,4,4,5,2. Jaką ocenę powinien jeszcze otrzymać aby średnia jego ocen wynosiła 4?

 • 6
 • 5
 • 4
 • 3
 • 2

Doświadczenie polega na jednokrotnym rzucie sześcienną kostką do gry. Prawdopodobieństwo uzyskania liczby pierwszej to:

 • 0,4
 • 0,1(6)
 • 0,(6)
 • 0,(3)
 • 0,5

Bilet normalny do muzeum jest o 8 zł droższy niż bilet ulgowy. Za 25 biletów ulgowych i 3 normalne zapłacono 332 zł.

 • Cena biletu normalnego to 12 zł.
 • Cena biletu ulgowego to 19 zł.
 • Cena biletu normalnego to 19 zł.
 • Cena biletu ulgowego to 18 zł.
 • Cena biletu normalnego to 11 zł.

Łyżwy kosztowały 140zł. Pierw ich cenę obniżono o 20%, następnie podwyższono o 10%. Jaka jest nowa cena łyżew?

 • 98 zł
 • 126 zł
 • 112,20 zł
 • 123,20 zł
 • 128 zł

Zmieszano 180g wody z 60g soli. Jakie jest stężenie procentowe roztworu?

 • 30%
 • 25%
 • 2,5%
 • 15%
 • 1,5%

Objętość prostopadłościanu o wymiarach 3,4,x jest trzy razy mniejsza od objętości sześcianu o krawędzi równej 6.

 • Długość x jest równa 5.
 • Pole całkowite prostopadłościanu to 72.
 • Pole całkowite prostopadłościanu to 108.
 • Objętość prostopadłościanu to 108.
 • Objętość prostopadłościanu to 60.
Najlepsze odpowiedzi
Nie głosowano
Maksymalnie do zdobycia 11
Wszystkie odpowiedzi 0
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne