reklama

7. Test Maturalny z KorkoMath

Zachęcamy do rozwiązania testu - na poziomie matury podstawowej. W razie problemów zapraszamy na stronę www.facebook.pl/korkomath - wyjaśnimy tam wszelkie wątpliwości!

Tagi dla tego testu: matura, egzamin matruralny 2013, matematyka, matura z matematyki, zadania liceum

Podaj swoje imię:


Liczby:3,9,15 są w podanej kolejności czwartym,piątym i szóstym wyrazem rosnącego ciągu arytmetycznego.Wzór ogólny ciągu to:

 • 6n-21
 • 6n-3
 • 6n+4
 • 2n-1

Funkcja kwadratowa ma wierzchołek w punkcie (0,12) oraz jednym z jej miejsc zerowych jest x=-2. Jej wzór to:

 • f(x)=(x-2)(x+2)
 • f(x)=3(x-2)(x+2)
 • f(x)=3(-x+2)(x+2)
 • f(x)=12(x-2)(x+2)

Pole trójkąta ABC jest równe 14 a pole trójkąta A'B'C',podobnego do trójkąta ABC,jest równe 126.Wybierz prawidłową odpowiedż.

 • stosunek pola trójkąta ABC do A'B'C' jest równy 9.
 • stosunek pola trójkąta A'B'C' do ABC jest równy 3.
 • skala podobieństwa trójkąta ABC do trójkąta A'B'C' jest równa 3
 • skala podobieństwa trójkąta A'B'C' do trójkąta ABC jest równa 3.

Jeden bok kwadratu zmniejszono o 30%, a drugi zwiększono o 10%. Pole tak otrzymanego prostokąta:

 • stanowi 80% pola kwadratu
 • stanowi 77% pola kwadratu
 • jest większe od pola kwadratu
 • stanowi 123% pola kwadratu

Dane są funkcje: f(x)= - 2x-5 oraz g(x)= -0.5x-14. Wybierz prawidłową odpowiedź.

 • Punkt wspólny obu prostych leży w pierwszej ćwiartce układu współrzędnych.
 • Proste są prostopadłe.
 • Proste są równoległe.
 • Punkt wspólny obu prostych leży w czwartej ćwiartce układu współrzędnych.

Które z liczb spełniają nierówność |x-5|>0 ?

 • wszystkie rzeczywiste
 • R-{0}
 • R-{5}
 • żadna liczba nie spełnia nierówności

Pole kwadratu o przeciwległych wierzchołkach: A=(-5,-2) oraz C=(3,6) jest równe:

 • 8 [j2]
 • 64 [j2]
 • 128 [j2]
 • 136 [j2]

W pierwszym miesiącu Ania odłożyła do skarbonki 3zł, a każdego kolejnego miesiąca odkłada o 4zł więcej niż dnia poprzedniego.

 • w czterdziestym miesiącu Ania odłoży 169 zł
 • w sumie, po trzydziestu miesiącach Ania będzie mieć odłożone 1830 zł
 • piętnastego miesiąca odłoży o 30 zł więcej niż w dziesiątym miesiącu
 • w sumie, po dziesięciu miesiącach Ania będzie mieć odłożone 290zł

W pudełku jest 9 kul czerwonych i 3 zielone. Losujemy bez zwracania 2 kule.

 • Prawdopodobieństwo wylosowania kul w tym samym kolorze jest równe 54/132
 • Prawdopodobieństwo wylosowania dwóch kul czerwonych wynosi 78/132
 • Prawdopodobieństwo wylosowania dwóch kul różnokolorowych wynosi 54/132
 • Prawdopodobieństwo wylosowania dwóch kul zielonych to 9/132

Wiadomo, że sin(x-10)=cos23 oraz x jest kątem ostrym. Wtedy:

 • tgx=0,4245
 • cosx=0,3907
 • sinx=0,3907
 • tgx=0,6494
Najlepsze odpowiedzi
Nie głosowano
Maksymalnie do zdobycia 10
Wszystkie odpowiedzi 0
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne