reklama

5. Test Maturalny z KorkoMath

Zachęcamy do rozwiązania testu - na poziomie matury podstawowej. W razie problemów zapraszamy na stronę www.facebook.pl/korkomath - wyjaśnimy tam wszelkie wątpliwości!

Tagi dla tego testu: 2013, z matematyki matura, egzamin maturalny, matematyka, matura

Podaj swoje imię:


Ze zbioru (12,18> losujemy bez zwracania dwie liczby naturalne.Jakie jest prawdopodobieństwo, że obydwie liczby są parzyste?

 • 16/49
 • 1/4
 • 2/7
 • 1/5

Ile liczb całkowitych nieujemnych spełnia nierówność: |x+2|<5?

 • 9
 • 4
 • 2
 • 3

Zbiorem rozwiązań nierówności: (x-5)(-x+2) > 0 jest:

 • (-2,5)
 • (-niesk.,2)u(5,+niesk.)
 • (2,5)
 • <2,5>

f(x)=-2(x-1)(x+5). Wybierz prawdziwe zdanie.

 • Najmniejszą wartością funkcji jest y=18.
 • Zbiór argumentów funkcji to: (-niesk., 18)
 • Obydwie współrzędne wierzchołka funkcji są liczbami całkowitymi.
 • Zbiór argumentów funkcji to <-5,1>

Jeśli log20, logx, log500 w podanej kolejności tworzą ciąg arytmetyczny to:

 • logx=4
 • logx=2
 • x=2
 • x=10000

Który wyraz ciągu a(n)= 5n+10 jest równy 0?

 • żaden
 • piąty
 • czwarty
 • drugi

Jeśli x jest kątem ostrym oraz liczby: 0.2, cosx, 0.8 tworzą w podanej kolejności ciąg arytmetyczny to:

 • cos x =0.04
 • x = 60 stopni
 • x =30 stopni
 • cos x = 0.16

Jeśli promień okręgu wpisanego w trójkąt równoboczny ma długość 6 to:

 • wysokość trójkąta jest równa 4
 • promień okręgu opisanego na tym trójkącie ma długość równą 12
 • wysokość trójkąta jest równa 9
 • promień okręgu wpisanego w ten trójkąt jest dwa razy większy niż promień okręgu opisanego na tym trójkącie

Wskaż liczbę, której 0.03% jest równe 18.

 • 60
 • 600
 • 6000
 • 60000

Prostą równoległą do prostej y=6x+24 jest:

 • 5y+30x-25=0
 • 6y+x-30=0
 • 5y-30x+5=0
 • 6y-x+30=0
Najlepsze odpowiedzi
Nie głosowano
Maksymalnie do zdobycia 10
Wszystkie odpowiedzi 0
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne