reklama

1. Test maturalny z KorkoMath

Zachęcamy do rozwiązania testu - na poziomie matury podstawowej. W razie problemów zapraszamy na stronę www.facebook.pl/korkomath - wyjaśnimy tam wszelkie wątpliwości!

Tagi dla tego testu: matura podstawowa z matematyki, egzamin dojrzałości, maturalne testy

Podaj swoje imię:


Cenę płaszcza obniżono o 20%,a następnie podwyższono o 5%.Po tych zmianach jego cena to 151,20. Jego początkowa cena to:

 • 140,65
 • 177,65
 • 180
 • 140

zbiór A jest rozwiązaniem nierówności |x-4|>5, a zbiór B jest rozwiązaniem nierówności |x+2|<3. Część wspólna A i B to:

 • <-5,-1)
 • (-5,-1>
 • <-5,-1>
 • (-5,-1)

Kwadrat podwojonego iloczynu miejsc zerowych funkcji f(x)=-2(x-16)(x+2) wynosi:

 • 65536
 • 256
 • 4096
 • 5286

Wskaż równanie prostej prostopadłej do prostej 6x-12y+14=0

 • y=2x-5
 • y=-0.5x-7
 • y=0.5x+7
 • y=-2x+5

Jaką miarę ma kąt wewnętrzny ośmiokąta foremnego?

 • 135 st.
 • 145 st.
 • 67,5 st.
 • 72,5 st.

Ile jest dwucyfrowych liczb parzystych?

 • 55
 • 25
 • 40
 • 45

Funkcja zadana jest wzorem f(x)=-(x-1)(x+2).Wybierz prawdziwe zdanie.

 • Druga współrzędna wierzchołka to -1.75.
 • Miejscami zerowymi funkcji są 1 i 2.
 • Pierwsza współrzędna wierzchołka to -0,5.
 • Druga współrzędna wierzchołka to 1.75.

Ciąg (3,x,59) jest arytmetyczny, a ciąg (x,y,279) jest geometryczny. Jaka jest wartość y?

 • 82
 • 87
 • 93
 • 98

Ze zbioru A={1,2,3,4,5,6} losujemy bez zwracania dwie cyfry.Jakie jest prawdopodobieństwo, że obydwie cyfry są pierwsze?

 • 0.1(6)
 • 0.4
 • 0.2
 • 0.25
Najlepsze odpowiedzi
Nie głosowano
Maksymalnie do zdobycia 9
Wszystkie odpowiedzi 0
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne