reklama

4. Test Maturalny z KorkoMath

Zachęcamy do rozwiązania testu - na poziomie matury podstawowej. W razie problemów zapraszamy na stronę www.facebook.pl/korkomath - wyjaśnimy tam wszelkie wątpliwości!

Tagi dla tego testu: matematyka, egzamin maturalny, dojrzałości, matura z matematyki

Podaj swoje imię:


W pudełku są 3 kule białe i 11 czarnych.Losujemy bez zwracania 2 kule.Jakie jest prawdopodobieństwo,że kule są różnokolorowe?

 • 33/91
 • 58/91
 • 66/196
 • 130/196

Dla jakiego parametru rzeczywistego m funkcja f(x)=(10-m)x+4 nie ma miejsca zerowego?

 • m<10
 • m>-10
 • m=10
 • m=-10

Ciąg dany jest wzorem: a(n)=5(n+1)(n-1). O ile procent szósty wyraz jest wiekszy od trzeciego?

 • 337.5%
 • 135 %
 • 80%
 • 800%

Suma pierwszego i szóstego wyrazu ciagu arytm wynosi 26,a czwarty wyraz jest 5 razy większy niż pierwszy.Drugi wyraz:

 • jest równy 7
 • jest równy 4
 • jest równy 5
 • jest równy 3

Trójkąt ABC jest podobny w skali 2 do trójkąta prostokątnego A'B'C' o bokach 3,4,5. Pole trójkata ABC wynosi:

 • 48
 • 24
 • 1.5
 • 28

Dla jakiego parametru rzeczywistego m proste y=(3-m)x+2 i 12x+6y-8=0 są równoległe?

 • 0.5
 • 1
 • -9
 • 5

Na okręgu o środku w pkt.O wyznaczono trzy różne punkty A,B,C.Wiedząc, że kąt ACB ma miarę 40 stopni,podaj kąty trójkąta AOB.

 • 40,70,70
 • 40,40,100
 • 80,50,50
 • 80,80,20

f(x)=-5(x-3)(x-12). Wyraz wolny w ogólnym wzorze funkcji ma wartość:

 • -180
 • 180
 • 36
 • -36

Ramiona trójkąta mają długośc 3 i 7, a jego pole jest równe 6.3189 [j2]. Miara kąta miedzy tymi ramionami wynosi:

 • 37 stopni
 • 39 stopni
 • 41 stopni
 • 43 stopnie

W turnieju każdy zawodnik rozegrał z każdym z graczy jedną partię.Rozegrano 28 partii.Ilu graczy wzięło udział w turnieju?

 • 7
 • 8
 • 14
 • 16
Najlepsze odpowiedzi
Nie głosowano
Maksymalnie do zdobycia 10
Wszystkie odpowiedzi 0
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy
rtvManiaKalnie - co zobaczyć na Netflix, HBO, Disney
agdManiaKalnie - sprzęt agd
mobiManiaKalnie - rowery elektryczne