reklama

test z ustawy o KRS oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

Tradycyjnie, jedna odp. jest prawidłowa.

Tagi dla tego testu: test, krs, swoboda działalności gospodarczej, sąd gospodarczy, przedsiębiorca, prawo gospodarcze

Podaj swoje imię:


do KRS wpisuje się

 • organizacje prywatne
 • partie polityczne
 • zakłady opieki zdrowotnej

sąd rejestrowy swoją właściwością obejmuje obszar

 • Rzeczypospolitej
 • województwa lub jego części
 • gminy

wgląd do Polskiej Klasyfikacji Działalności zapewnia

 • sąd rejestrowy
 • gmina
 • minister właściwy ds. gospodarki

za udzielanie informacji, wydawanie odpisów, wyciągów lub zaświadczeń Centalna Informacja

 • pobiera opłaty
 • nie pobiera opłat
 • może pobrać opłatę

tekst jednolity statutu sp. z o. o. składany do Rejestru

 • ma formę aktu notarialnego
 • ma formę piemną z podpisami urzędowo poświadczonymi
 • wystarcza że będzie zachowana zwykła forma pisemna

dane zawarte w rejestrze a niedopuszczalne ze względu na obowiązujące przepisy prawa

 • sąd rejestrowy wykreśla z urzędu
 • sąd rejestrowy wykreśla po wysłuchaniu stron
 • sąd rejestrowy wykreśla powysłuchaniu zainteresowanych osób lub złożeniu przez nie pisemnego oświadczenia

wpis jest dokonany

 • z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze
 • z chwilą złożenia wniosku o wpis
 • z chwilą uwidocznienia w systemie teleinformatycznym CEIDG lub PKD

rejestr przedsiębiorców składa się z

 • 4 działów
 • 6 działów
 • 8 działów

wzmiankę o powołaniu kuratora zamieszcza się w dziale

 • 3 rejestru przedsiębiorców
 • 4 rejestru przedsiębiorców
 • 5 rejestru przedsiebiorców

organizacja pożytku publicznego

 • nie ma osobowości prawnej
 • ma osobowośc prawną
 • uzyskuje osobowośc prawną z chwilą wpisu do rejestru

stowarzyszenie wpisane do odpowiedniego rejestru podejmując działalność gospodarczą

 • nie podlega wpisowi do rejestru przedsiębiroców
 • podlega wpisowi do rejestru przedsiębiorców
 • ulega wpisowi do rejestru przedsiębiorców z urzędu

do rejestru dłużników niewypłacalnych wpisuje się dłużnika na wniosek wierzyciela

 • jeżeli dłużnik w terminie 30 dni od wezwania do zapłaty nie spłacił długu
 • posiadającego tytuł egzekucyjny
 • posiadającego tytuł wykonawczy jeżeli dłużnik w terminie 30 dni od wezwania do zapłaty nie spłacił długu

wpisy w rejestrze dłużników niewypłacalnych

 • nie podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
 • podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jeżeli zaległośc przekracza kwotę 100.000,00 zł
 • podlegają ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jeżeli zaległośc przekracza kwotę 75.000,00 zł

wpisy dokonane w rejestrze dłużników niewypłacalnych podlegają wykreśleniu

 • z urzędu, gdy świadczenie zostało spełnione
 • z urzędu, po upływie 5 lat od dokonania wpisu
 • na wniosek osoby wpisanej gdy tytuł wykonawczy na podstawie którego dokonano wpisu został prawomocnie pozbawiony wykonalności

oddział to

 • wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część przedsiebiorstwa
 • wyodrębniona i samodzielna organizacyjnie część działalności gospodarczej przedsiębiorcy
 • jednostka organizacyjna przedsiębiorcy

od decyzji udzielającej interpretacji

 • przysługuje odwołanie
 • nie przysługuje odwołanie
 • przysługuje skarga

interpretacja jest wiążąca

 • dla organów administracji publicznej
 • dla organów administracji publicznej właściwych przedsiębiorcy
 • dla przedsiębiorcy

przedsiębiorca może podjąc działaność gospodarczą

 • z chwilą złożenia wniosku o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej
 • po uzyskaniu wpisu w KRS
 • z chwilą złożenia wniosku o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub po uzyskaniu wpisu w KRS

spółka akcyjna w organizacji może podjąc działalnośc gospodarczą

 • z chwilą zawiązania się spółki
 • z chwilą dokonania wpisu w rejestrze
 • przed uzyskaniem wpisu w rejestrze

przedsiębiorca niezatrudniający pracowników może zawiesić działalność gospodarczą na okres

 • do 12 miesięcy
 • do 24 miesięcy
 • do 3 lat

okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozopoczyna się

 • od dnia wskazanego we wniosku
 • od dnia złożenia wniosku
 • z chwilą złożenia wniosku

identyfikacja przedsiębiorcy w poszczególnych urzędowych rejestrach następuje na podstawie numeru

 • NIP
 • PESEL
 • REGON

Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej prowadzi

 • minister właściwy ds. gospodarki
 • sąd rejestrowy
 • gmina

wykreślenie wpisu z CEIDG

 • oznacza usunięcie danych
 • oznacza wykreślenie danych
 • nie oznacza usunięcia danych

Koncesji udziela się na czas oznaczony

 • nie krótszy niż 5 i nie dłuższy niż 50 lat
 • nie krótszy niż 40 i nie dłuższy niż 99 lat
 • nie dłuższy niż 5 lat

czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w roku kalendarzowym nie może przekraczać

 • w odniesieniu do małych przedsiębiorców- 18 dni roboczych
 • w odniesieniu do małych przedsiębiorców- 22 dni roboczych
 • w odniesieniu do małych przedsiębiorców- 24 dni roboczych

na czynności kontrolne przedsiebiorcy przysługuje

 • zażalenie
 • skarga
 • sprzeciw

wniesienie sprzeciwu wobec czynności kontrolnych

 • powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych
 • nie powoduje wstrzymania czynności kontrolnych
 • nie powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych, chyba że organ kontroli inaczej postanowi

przedsiębiorca zagraniczny może rozpocząć działalność w ramach oddziału

 • po uzyskaniu wpisu oddziału do rejestru przedsiebiorców
 • przed dokonaniem wpisu oddziału do rejestru przedsiębiorców
 • przed dokonaniem wpisu oddziału do rejestru oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

przedstawicielstwo podlega wpisowi

 • do rejestru przedsiebiorców
 • do rejstru oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych
 • do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznychKomentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
Ola30
Miki30
ola30
Maria30
henryk30
Maksymalnie do zdobycia 30
Wszystkie odpowiedzi 175
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy