reklama

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza - egzamin

Podaj swoje imię:


Wynik finansowy ze sprzedaży w rachunku kosztów zmiennych:

 • Może być wyższy lub niższy niż w rachunku kosztów pełnych
 • Jest zawsze taki sam ja w rachunku kosztów pełnych
 • Jest niższy niż w rachunku kosztów pełnych

Koszt jednostkowy produktu w rachunku kosztów działań to:

 • Suma kosztów działań na rzecz produktu
 • Suma kosztów bezpośrednich i kosztów działań
 • Suma kosztów zasobów i działań

Koszt przerobu nie obejmuje:

 • Materiałów bezpośrednich
 • Płac bezpośrednich
 • Kosztów wydziałowych

Typowym dla Beyond Budgeting miernikiem jest:

 • Udział w rynku
 • Dynamiczność sprzedaży
 • Rentowność sprzedaży

Klucz podziałowy w kalkulacji służy:

 • Rozliczeniu kosztów zmiennych
 • Rozliczeniu kosztów pośrednich
 • Rozliczeniu koszów bezpośrednich

Cechą charakterystyczną Kaizen Costing jest:

 • Orientacja na redukcje kosztów
 • Orientacja na osiąganie określonych standardów
 • Orientacja na kontrole ponoszonych kosztów

Analiza wartości produktu w ramach Target Costing służy:

 • Ocena wartości produktu dla producenta
 • Ocenie wartości produktu dla klienta
 • Optymalizacji struktury kosztów jednostkowych

Nośnikiem kosztów zasobów w ABC nie może być:

 • Liczba roboczogodzin
 • Powierzchnia
 • Liczba wizyt u klientów

W progu rentowności wskaźnik dźwigni operacyjnej:

 • Nie istnieje
 • Przyjmuje wartość 1
 • Przyjmuje wartość 0

Koszty wytwarzania chleba w piekarni nie obejmują

 • płac ekspedientek
 • szkoleń piekarzy
 • zużytych materiałów

Koszty kontrolowane to kategoria wykorzystywana:

 • W systemie budżetowania
 • W rachunku kosztów standardowych
 • W kalkulacji kosztów wytworzenia

Cechą Time-Driven ABC jest:

 • Szacownie czasu wykonania działań na podstawie ankiet
 • Uwzględnienie zróżnicowania czasu trwania
 • Dwustopniowa kalkulacja kosztów

Typowym centrum odpowiedzialności za zysk jest:

 • Dział sprzedaży
 • Zarząd przedsiębiorstwa
 • Wydział produkcyjny

Budżet elastyczny to inaczej budżet:

 • Przeliczony dla faktycznych wielkości produkcji
 • Skorygowany o cenę i zużycie
 • Aktualizowany

Próg rentowności to taka wielkość sprzedaży dla której:

 • Marża brutto jest równa zero
 • Przychody są równe kosztom zmiennym
 • Przychody są równe kosztom całkowitym

W rachunku kosztów docelowych:

 • Koszt jest ustalany na podstawie analizy wartości
 • Koszt jest ustalony na podstawie ceny sprzedaży
 • Koszt jest ustalony na podstawie standardów

Kolejność sporządzania budżetów jest następująca:

 • Produkcja - ; sprzedaż - ; koszty
 • Sprzedaż - ;produkcja - ; koszty
 • Produkcja - koszty - sprzedaż

Cechą informacji w rachunkowości zarządczej jest:

 • Szybkość pozyskania i istotność
 • Zgodność z obowiązującymi prawami
 • Cechą informacji w rachunkowości zarządczej jest:

Przeciwieństwem kosztów pustych są

 • Koszty kontrolowane
 • koszty pełne
 • Koszty uzasadnione

Budżetowanie elastyczne wymaga zastosowania:

 • Dowolnego systemu rachunku kosztów
 • Rachunku kosztów pełnych
 • Rachunku kosztów zmiennych

Typowym centrum odpowiedzialności za koszty jest:

 • Dział księgowości za wydatki
 • Zarząd przedsiębiorstwa
 • Wydział produkcyjny

Opłata za prowadzenie rachunku bankowego to:

 • Koszty finansowe np.odsetki
 • Usługi obce
 • Podatki i opłaty opłata skarbowa

W skład budżetu finansowego wchodzi:

 • Budżet kosztów
 • Bilans pro forma
 • Budżet sprzedaży

Cechą układu funkcjonalnego kosztów jest:

 • Ewidencja kosztów w przekroju produktów
 • Podział kosztów na bezpośrednie i pośrednie
 • Wyodrębnienie miejsc powstania kosztów

Rotacja pracowników jest w BSC mierzona w ramach:

 • Perspektywy finansowej
 • Perspektywy procesów wewnętrznych
 • Perspektywy rozwoju

Do kosztów pośrednich nie zaliczamy:

 • Koszty płac nadzoru produkcyjnego
 • Kosztów płac robotników
 • Kosztów promocji i reklamy

Koszty zmienne to z definicji takie koszty które:

 • Zależą od wielkości produkcji i sprzedaży
 • Zmieniają się w czasie działalności firmy
 • Są bezpośrednio przypisywane do produktów

Cechą budżetowania przyrostowego jest:

 • Powielenie błędów z poprzednich lat
 • Aktualizowanie budżetu np. co kwartał
 • Pracochłonność i kosztochłonność

2. Zrównoważona karta wyników jest:

 • Metodą strategicznego rachunku kosztów
 • Narzędziem komunikowania strategii
 • Metoda pomiaru wyniku finansowego

1. Zakup samochodu za gotówkę to:

 • Koszt i wydatek
 • Wydatek, ale nie koszt
 • Koszt, ale nie wydatekKomentarze

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Twój może być pierwszy!
komentarz

Najlepsze odpowiedzi
Zuza30
R30
onankamik30
onankamik30
Joanna30
Maksymalnie do zdobycia 30
Wszystkie odpowiedzi 733
FUNportal.PL - śmieszne filmiki, humor, wypadki
moja SONDA.pl - darmowa sonda na bloga
Magazyn GSM - telefony komórkowe, specyfikacja
maniaKalnie - telefony komórkowe, testy